Kitap Dünyam 'da Ara

7 Aralık 2010 Salı

Gelenekten Geleceğe - İlber Ortaylı


Gelenekten Geleceğe -Prof. Dr. İlber Ortaylı


Eser Adı:Gelenekten Geleceğe
Yazar : Prof. Dr. İlber Ortaylı
Tür : Tarih
Yayınevi: UFUK KİTAPLARI
Sayfa : 184
Ek özellik:
Açıklama :
Tarih, bizim kör noktamız. Ondan kurtulmaya çalıştıkça, sanki garip bir istihza ile bizi yeniden kendisine çağırıyor. Redd-i miras, aslında tarihten kopmayı getirmiyor. Tersine, tarihe daha fazla dönmeyi gerektiriyor. Fakat bu 'dönüşler', ister istemez bölük pörçük oluyor; toplumsal hafızanın sakatlanmasından dolayı döndüğümüz kaynak da doyurmuyor bizi. Bu gidiş gelişleri Avrupa Birliği'ne giriş maceralarımızın hemen her adımında yeniden ve yeniden yaşıyoruz. Tarih karşısındaki bu kesintisiz güvenimizi yitirmek gibi bir sonuç vermesi şaşırtıcı değil. Aslında belki "gelenek" kavramının içeriğini de yeniden tartışmaya açmak gerikiyor. Gelenek ölü bir geçmiş, bir mezar değil, yaşayan, diri, canlı bir olgudur ve ancak bir geleceğe yönlendirildiği zaman kendisini açığa çıkartan bir şeydir... (Arka kapak)
Yorum :

Düşündürücü cümleler:
- Günümüz insanın çok daha az yazması(Hammer'ın toplamı binlerce sayfa tutan, hayret ve saygıyla anlıan çalışmalarına karşın), çok yazınca çok saçmalamasının ilginç sosyo-kültürel sebepleri olmalıdır. (sy:34, J. Hammer ve Osmanlı Tarihçilği bölümü)

Annelik Sanatı - Adem Güneş


Annelik Sanatı -Pedagog Adem Güneş
Eser Adı:Annelik Sanatı
Yazar : Pedagog Adem Güneş
Tür : Eğitim
Yayınevi:Nesil
Sayfa :210
Ek özellik:

Açıklama :

Günümüzde anne olmak da zor, günümüz annelerinin elinde çocuk olmak da...

Aslında annelerin çocuklarından bekledikleri şeyler çok değil... Saygılı, dürüst, iyi eğitimli, büyüğünü sayan, küçüğünü koruyan çocuklar hayal eder anneler...

Ya çocuklar? Çocuklar da farklı bir şey istemezler aslında… İyi bir eğitim almak, sevilmek ve değer görmektir istedikleri…

Peki, nerede yanlış yapılıyor ki bu kadar iyi niyetli insanlardan, saygısız, eğitimsiz, dengesiz, saldırgan ve anne babayı canından bezdirici çocuklar yetişiyor? Bu süreçte aile içinde neler yanlış gidiyor ve bu yanlışlar içinde annenin payı ne kadar?

Acaba anneliğin ince bir sanatı var da günümüz anneleri onu mu ihmal ediyor?

İşte bu kitapta anneliğin aslında çok kolay olduğu; hep ihmal edilen ince ve önemli ayrıntılar bulunduğu gözler önüne seriliyor. Sorunlara çözüm önerileri getiriliyor.

Üstelik bu kitap, sadece annelere değil, annelere “eş”lik eden babalara da çok şeyler söylüyor.

Yorum :


"Günümüzde anne olmak da zor, günümüz annelerinin elinde çocuk olmak da..." ne kadar doğru bir laf değilmi, hep anne açısından bakıyoruz ama zor bir annenin elinde çocuk olmak daha zor

-Annenin üzerindeki yükler bölümü çok yararlı
-haftalık aile toplantıları bölümü
-Babaya düşen görevler bölümü

30 Mayıs 2010 Pazar

Reis Bey - Necip Fazıl


Reis Bey -Necip Fazıl Kısakürek


Eser Adı: Reis Bey
Yazar : Necip Fazıl
Tür :Tiyatro
Yayınevi:Büyük Doğu
Sayfa :152
Ek özellik:

Açıklama :
Reis Bey: (3 Perde) 1948'den 1960 yılına kadar geçen sürede tiyatro eseri kaleme almayan Necip Fazıl, 1960 ihtilaliyle girdiği hapiste, üç piyes yazmıştır: Ahşap Konak, Kumandan ve Reis Bey.

Piyesin ana karakteri Reis Bey, bir ağır ceza reisidir. Ömrü otel odalarında geçmiş, yapyalnız ve tuhaf bir adam. Taş kalpli bir kanun tatbikçisi... Onun nazarında merhamet, idamlık bir suçtur ve "cemiyette bir ferdi korumak için bin kişiye idam gömleği giydirmekten kaçınmamalıdır." Günün birinde, annesini öldürdüğü iddiasıyla huzuruna çıkarılan bir gencin idamına karar verir. Artık olaylar çok farklı gelişecek ve Reis Bey'in buz gibi iç dünyası müthiş bir sarsıntiyle yerle bir olacaktır.
(Yazıldığı tarih: 1960)

Yorum :

seçme cümleler: (yorumlamak her yiğidin harcı değil)
reis bey- merhamet ağızların iğrenç sakızıdır

mahkûm– etmeyin reis bey, siz ağlayamazsınız! ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz!
mahkûm– siz merhametten acıma duygusundan yalnız kötülük doğacağına inanmışsınız. yerinde haklısınız. fakat ondan ne büyük iyilik doğacağını unuttuğunuz için, en büyük hakkı kaybediyorsunuz. rahmet kaldırılmış sizin kalbinizden... buz çölünde yol alıyorsunuz!

reis bey- evlere merhamet boruları döşeyin.
reis bey - ben diyorum ki, her fert baş ucuna "suçlu benim, herkes suçsuz!" levhasını asmalıdır

reis bey- İnsan sahip olduğu nimeti tam elinden çıkarken anlıyor. Nemiz varsa her an gittiğini ve yeniden geldiğini farzedip ona göre davranamaz mıyız?.. (Taşralı müşterinin evden kaçan kızına kavuştuğunda ki hali üzerine)

7 Nisan 2010 Çarşamba

Efsane İstanbul- Seyyar Kitap

Efsane İstanbul -Yazar Adı


Eser Adı: Efsane İstanbul
Yazar :
Tür :
Yayınevi: İbb Seyyar Kitap
Sayfa : 116
Ek özellik:

Açıklama :
Kİtap altı bölümden oluşuyor. Her bölümde İstanbul'un bir başka yönüne bakan efsaneleri anlatıyor.
1. bölüm: İstanbul'un Kuruluş Efsaneleri
2. bölüm: İstanbul'un Fetih Efsaneleri
3. bölüm: İstanbul'un Yer Efsaneleri
4. bölüm: İstanbul'un Semt Efsaneleri
5. bölüm: İstanbul'un Tarihî Yapı Efsaneleri
6. bölüm: İstanbul'un Evliya Efsaneleri

Kitaptan İstanbul'a şiirler
(Dida Okur)
İstanbul'a şiirler:
Her yanını senin,
Denizler hep kaplamış.
Sen bir efsanesin,
Benim canım İstanbul.

(Yeni Türkü)
Bana bir masal anlat baba
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İstanbul olsun

(Ahmet Yılmaz)
Yedi tepe stünde yükseliyorsun
Boğazla Haliçle süsleniyorsun
Yaşınla tarihe sesleniyorsun
Tarihin beşiği sensin İstanbul

(Yahya Kemal Beyatlı)
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

(Naşide Gökbudak )
İstanbul'u anlat! diyorsun bana,
Bunu kimler, ne şairler denediler.
Nedim'ler, Yahya Kemâl'ler, Orhan Veli'ler.
Onların günahı yoktu,
Yetersiz kalmıştı tüm kelimeler.

(Emine Turan)
Peygamber dostu bekçilerin var
Aziz Mahmut Hüdâyî ile mutlu Üsküdar
Haliç'i bekler Tokadî Hazretleri
Topkapıda surdur Merkez Efendi
Yahya Efedi Boğaz'dadır
Bilerce eren senin için niyazdadır
Sevdam İstanbul
Yorum :

İstanbul'a bir başka açıdan baktırdı bana kitap. Özellikle yer, semt efsaneleri çok ilginç. Her İstanbul'lu okumalı bence. Ayrıca böyle bir kitaba öncülük ettği için seyyarKitaba ve İBB'ye teşekkür ederim.

İstanbul için hazırlanmış bir site: http://www.azizistanbul.com/hakkinda.asp

3 Ocak 2010 Pazar

Karanlığa Taş - Eser Karakaş
Eser adı -Yazar AdıEser Adı: Karanlığa TaşYazar : Eser Karakaş
Tür : Siyasal Bilimler
Yayınevi:Ufuk Kitapları
Sayfa :207
Ek özellik:

Açıklama :
Türkiye ciddi doğum sancıları yaşıyor. Kendi iç dinamiklerinden beslenen yeni bir tekevvün ve hamle ruhu beklenmedik bir patlamayı tetikleyebilir. Aslında bunun için gerekli ortam ve şarta da gerek yok.

İşte elinizdeki bu kitap, böylesi bir perspektif ile yakın siyasi ve toplumsal yapımızı mercek altına alıyor. Türkiye'nin entelektüel kalemlerinden, bir üniversite hocasının gözlüğünden belli bir zaman dilimi okuyucuya sunuluyor. Karanlığa Taş'da Türkiye'nin çıkmazlarını ve potansiyelini göreceksiniz.

Yorum :
Eser Karakaş hocanın, gazatede yayınlanan makalelerinden oluşturuşturulmuş bir kitap. Çok koşuma gitti. Notlarımı daha sonra yayınlayacağım...